Akademia Strzelca to autorski projekt, adresowany dla wszystkich, którzy chcą nauczyć się strzelać z różnego rodzaju broni, poznać jej budowę, zasady działania, a tym samym rozpocząć przygodę ze strzelectwem sportowym. Akademia Strzelca jest formą kursu przygotowującego do egzaminu na Patent Strzelecki z rozszerzonym programem szkolenia. Oferujemy znacznie więcej wiedzy praktycznej i teoretycznej, niż „typowe” kursy przeprowadzane w jeden weekend. W ramach Akademii Strzelca uczymy strzelać z pistoletów i karabinów bocznego zapłonu oraz strzelby gładko-lufowej.

Pierwszy i niezbędny dokument, który strzelec uzyskuje na początku swojej kariery to Patent Strzelecki. Dokument ten potwierdza kwalifikacje do uprawiania sportu strzeleckiego. Oznacza to, że jego posiadacz zdobył podstawowe umiejętności w posługiwaniu się bronią, zna zasady bezpieczeństwa i umie je stosować w praktyce, a także zna przepisy i regulaminy sportowe oraz Ustawę o Broni i Amunicji wraz z aktami powiązanymi.

Dlaczego Akademia?

Aby przystąpić do egzaminu na Patent Strzelecki, wymagany jest 3 miesięczny staż w strzeleckim klubie sportowym oraz odbyty kurs przygotowujący do egzaminu PZSS. Założenia PZSS są słuszne, bo 3 miesiące aktywnego uczestnictwa w klubie strzeleckim, oznacza udział w treningach z możliwe dużą częstotliwością. W odniesieniu do własnych obserwacji, zgadzamy się z tym i uważamy, że aby obeznać się z bronią palną na tyle, by się jej nie bać, czyli przyzwyczaić się do odrzutu, podrzutu, huku wystrzału, rozwiązywania problemów z zacięciami, wyrobienia sobie nawyków przestrzegania zasad bezpieczeństwa; potrzeba "przepuścić przez lufę" znaczną ilość amunicji i cały czas pracować nad swoimi umiejętnościami strzeleckimi. Akademia jest adresowana dla tych, którym zależy na zdobyciu praktycznych umiejętności w posługiwaniu się bronią palną.

Pełen cykl Akademii Strzelca obejmuje:

  • Treningi; 3 dni zajęć praktyczno-teoretycznych, na których będziemy strzelać i uczyć zasad bezpiecznego posługiwania się bronią palną,
  • teoria; wykład z bronioznastwa, omówienie przepisów i ustaw,
  • praktyka; symulowany egzamin wewnętrzny, mający na celu przygotować przyszłych zawodników do egzaminu na Patent Strzelecki.

Zajęcia praktyczno-teoretyczne w ramach treningów trwają minimum 3 x 2 godziny dla każdej grupy. Jeżeli coś będzie sprawiało Ci szczególny problem, poświecimy na to więcej czasu. Teoria i praktyka odbywają się zgodnie z programem PZSS i trwają dwa dni (sobota, niedziela).

Koszty

  • Koszt jednego spotkania w ramach Akademii Strzelca - 150 zł
  • Koszt kursu przygotowującego do egzaminu na Patent Strzelecki – 50 zł
  • Łączny czas trwania kursu - 5 dni.

Łączny koszt uczestnictwa w Akademii Strzelca wynosi 500zł. W cenie jest amunicja (około 400 szt.).
Kawa, herbata oraz poczęstunek dla kursantów gratis! 

Po ukończeniu szkolenia otrzymujesz zaświadczenie o odbyciu kursu przygotowującego do egzaminu
na Patent Strzelecki, zgodnie z wymogami PZSS.

Kurs do Patentu Strzeleckiego

Jeżeli jesteś obeznany z bronią, odwiedzasz regularnie strzelnice, masz starty w zawodach, to możesz wziąć udział w weekendowym kursie przygotowującym do egzaminu na Patent Strzelecki.

Więcej...