Nasze dane

Facebook Messenger

m.me/www.dywizjon.org

Korespondencja

ul. Lubczykowa 7a/2

61-680 Poznań

Zarząd

Prezes Zarządu: Marcin Świć


Wiceprezes Zarządu (Skarbnik): Seweryn Szymczewski

Wiceprezes Zarządu (Sekretarz): Mateusz Stankiewicz

Dane ewidencyjne:

NIP: 9721276576
REGON: 367788819
Wpisanym do ewidencji stowarzyszeń KRS, pod numerem  0000774683

Licencja PZSS:

LK-1320/2020

Formularz e-mail

Interesuje mnie:
Zgoda na prztwarzanie danych osobowych*
Proszę obliczyć 3 plus 2.
Polityka prywatności

Polityka prywatności (RODO)

Informujemy, że Stowarzyszenie Dywizjon przetwarza Państwa dane, które przekazali nam Państwo w formie dobrowolnej, składając deklarację członkowską, niezbędne dokumenty wynikające z przepisów PZSS - składane za pośrednictwem Stowarzyszenia, wpisując się do książki pobytu na strzelnicy oraz na listy startowe imprez Stowarzyszenia Dywizjon.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych min. Ogólnym Rozporządzeniem Ochrony Danych (RODO), informujemy że:

1) Administratorem danych osobowych jest: Stowarzyszenie DYWIZJON os. Jana III Sobieskiego 14/41 60-688 Poznań, z którym skontaktować się można poprzez kanały komunikacji wskazane na stronie www.dywizjon.org

2) Dane osobowe są przetwarzane w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią (min. przekazywanie informacji o działaniach Stowarzyszenia i Klubu Sportowego Dywizjon, rejestrowania nowych członków w systemie PZSS, przekazywania informacji wymaganych przez WPA)

3) Administrator przetwarza  dane osobowe w zakresie, jaki został one udostępniony.

4) Dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

5) Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych.

6) Każda osoba, której dane są administrowane przez Stowarzyszenie Dywizjon ma prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  • przenoszenia swoich danych osobowych,

7) Stowarzyszenie Dywizjon dokłada wszelkich starań w celu zapewnia możliwie najlepszej ochrony fizycznej, technicznej i organizacyjnej danych osobowych, zarówno przed ich  zniszczeniem,  utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem przez osoby bądź podmioty nieuprawnione, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Rachunki bankowe

główny
do wpłat składek członkowskich / licencji:
pomocniczy
do opłat za zawody, szkolenia, treningi:
15 1750 0012 0000 0000 3785 4859 34 1750 0012 0000 0000 3785 4905