Kurs Prowadzącego Strzelanie PZSS

przez Dominik

Zapraszamy na kurs Prowadzącego Strzelanie PZSS w dniach 23-24 maja 2020 roku, umożliwia nabycie uprawnień o jakich mowa w § 2 Rozporządzenia MSWiA z 15 marca 2000r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz.U. nr 18, poz. 234.). Kurs w dniu 23.05 będzie prowadzony online, 24.05 konieczne zajęcia w max 6 osobowych grupach odbędą się na strzelnicy w Nieczajnej k/Poznania.

Program szkolenia:
1. Zadania i obowiązki Prowadzącego Strzelanie
2. Przepisy bezpieczeństwa obowiązujące w sporcie strzeleckim, sposoby obchodzenia się z bronią i zasady zachowania się osób przebywających na strzelnicy
3. Budowa i działanie pistoletów, rewolwerów, karabinów i strzelb gładkolufowych
4. Techniki strzelania oraz sposoby przyjmowania postaw strzeleckich
5. Metodyka prowadzenia zajęć (trening, zawody)
6. Praktyczne prowadzenie zajęć (strzelanie oraz trening bezstrzałowy)
7. Pierwsza pomoc przedlekarska z elementami TCCC

Koszt 350 PLN (w tym zawarta jest opłata za wydanie legitymacji Prowadzącego Strzelanie).
Dla klubowiczów 300 zł.
Ilość miejsc ograniczona, o kolejności decyduje rejestracja i wpłata na konto.
nr konta 49 1750 0012 0000 0000 3808 8308
w tytule przelewu - "NAZWISKO, Imię - Kurs Prowadzącego"

Uprawnienie Prowadzącego Strzelanie może być nadane osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) ukończyła 21 lat;
b) odbyła co najmniej 16-sto godzinne przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy medycznej lub ukończyła kurs instruktorski / trenerski;
c) posiada patent strzelecki lub licencję sędziego sportu strzeleckiego klasy pierwszej lub licencję trenera ;
d) posiada licencję zawodnika lub licencję sędziego sportu strzeleckiego lub licencję trenera.
W szkoleniu mogą brać udział osoby które otrzymały patent strzelecki i złożyły wniosek o wydanie licencji.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21.05.2020 r.
https://forms.gle/SZs2NLiLY4A6UuDi9

Organizator:
Stowarzyszenie DYWIZJON
Wszelkie dodatkowe informacje o szkoleniu pod nr telefonu 666 trzy7trzy 915.

Wróć | przejdź do Aktualności