Zmiana formy prawnej Stowarzyszenia

przez Dominik

KRS

Ważna informacja.

Ulega zmianie forma prawna Stowarzyszenia Dywizjon. Dotychczas zarejestrowane jako Stowarzyszenie Zwykłe, staje się Stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS. Dane adresowe i identyfikacyjne pozostają bez zmian.
Jednocześnie pragniemy poinformować, że dotychczasowy skład Zarządu nie ulega zmianie. Z uwagi na formalne wymagania powołany został organ Komisji Rewizyjnej w składzie: Zbyszek Baszczuk, Maciej Jankowski, Michał Kufliński.
Aktualna wersja statutu znajduje się tu:

https://www.dywizjon.org/stowarzyszenie.html

PS. Trwa procedura przyznania licencji na 2019 rok. Poinformujemy Was o zakończeniu tego żmudnego procesu niezwłocznie i we wszystkich możliwych kanałach.

Pozdrawiamy

Zespół DYWIZJONU

Wróć | przejdź do Aktualności